Skip to content

Bestel vandaag nog nieuwe visitekaartjes!

Zomaar een doordeweekse dag spreek ik met Karin *) en Peter *) over de Gunfactor en de prestaties van het sales team van hun bedrijf. Karin is HR manager en Peter Sales Manager. Eigenlijk valt er niet veel te verbeteren, het bedrijf groeit  en bloeit en heeft haar zaken goed voor elkaar. Een heikel punt is wel acquisitie. Koud bellen, dat blijft toch wel lastig, ondanks dat iedereen het nut er wel van inziet.
Karin voert aan dat sommige mensen angst hebben voor acquisitie en dat je ze moet ontwikkelen of iets anders aan hun angst moet doen. Peter gaat verder, die wil zijn afdeling opsplitsen in een acquisitieclubje en een beheerclubje. Karin is niet enthousiast, een organisatieverandering zou teveel onrust meebrengen. Ze stelt voor te inventariseren wie de hunters en wie de farmers zijn in het team en een sessie op te zetten waarin ze van elkaar gaan leren. Bekend thema, bekende oplossingen en toch elke keer weer anders.

Opeens valt me de rolverdeling tussen de twee op. Peter geeft de gewenste structuren aan en Karin legt uit wat dat voor de mensen betekent. Zij is HR manager en Peter, de lijnmanager, ziet ze als haar klant. En opeens bedenk ik me dat de HR Manager vroeger de P&O manager heette en over beide onderwerpen ging. Tegenwoordig is de manager verantwoordelijk voor de structuur van zijn team en is HR verworden tot degene die alleen maar de mensen mag aannemen, knuffelen en weer mag ontslaan.

Het lijkt alsof we anno 2011 in een wereld leven waarin managementstructuren groter zijn dan persoonlijke belangen, waarin Jack Welch het met zijn ‘Up or Out’ gewonnen heeft van Jim Collins met ‘First who, then what’. Mijn advies van deze week, bel de drukker en bestel nieuwe vistekaartjes. Laat dat HR-manager weghalen en zet er het beproefde ‘P&O manager’ voor terug. En tegelijk een boodschap voor VNU: doop deze site om in www.P&Obase.nl. Structuur en cultuur horen bij dezelfde mensen thuis! Alle HR Managers worden weer P&O manager. Wie doet er mee?

*) Karin en Peter heten eigenlijk anders en de foto is een gratis stockding.

Back To Top
Translate »