Skip to content

Cruciale factor bij crowdfunding is de Gunfactor

Op Fast Moving Targets betoogt Blogger Erwin Blom – The Crowds, VPRO, Spin Awards,e.Day van Emerce, Webwereld – dat wie succesvol wil crowdfunden, veel van zichzelf moet geven en laten zien en veelvuldig contact moet onderhouden met zijn achterban. Dat verhoogt je gunfactor en zonder gunfactor geen succes. Zo krijgt het begrip ‘gunfactor’ meer en meer bekendheid en dat is mooi.

In mijn boek ‘verhoog je gunfactor’ staat een interview met Henk Keilman, bepaald geen kleine jongen in investeringsland, die ingaat op het belang van gunfactor als je geld wil lospeuteren bij een investeerder.

Reclame voor het boek komt overal vandaan, dus heb je een leuk business- of ander idee en wil je weten hoe je geld moet ophalen om het te realiseren, bestel dan nu!

Back To Top
Translate »