Skip to content
Geïntegreerde aanpak van uw sales: van inspiratie tot routine, van idee tot resultaat:

In de filosofie van De Gunfactor bv is een Go2Market strategie pas succesvol als marketing, sales en commercieel management een verbetering integraal aanpakken en dezelfde visie delen. Een nieuwe propositie zonder adequate introductie in het salesteam leidt tot ontevreden klanten. Een salestraining zonder verandering van de salespropositie leidt tot frustratie in het salesteam. En een verbeteringstraject zonder heldere doelen vooraf en de juiste gereedschappen om de resultaten onderweg te monitoren en bij te sturen leidt tot onduidelijkheid en discussie. Vandaar onze integrale aanpak:
Onze visie op salestraining:

Een advies voor nieuw commercieel beleid zonder aansluitend verbeteringsvoorstel ontvangt u niet en een training zonder dat het beleid in uw bedrijf wordt vernieuwd voeren we niet uit.

Overige gunfactorverhogende diensten:– Vaak leidt verandering tot gewenst of ongewenst verloop in uw commerciële team. Met sociale media is iedereen in de markt te bereiken, maar hoe en met welke argumenten? En wie past het beste bij uw markt en in uw team? Recruitment is te strategisch om het alleen zelf te doen, bouw uw bedrijf op de beste mensen!

– Komt u maar niet met beslissers aan tafel? Blijven er kansen of zelfs hele markten onbenut door een achterhaalde verkoopaanpak? Laat ons doorrekenen wat een business development traject kan opbrengen en een voorstel doen voor de verbetering van de gunfactor van uw bedrijf. Wat dacht u van een herformulering van de USP’s van uw product die niet alleen aanslaat in de markt, maar ook begrepen, toegepast en gedragen wordt door uw salesteam?
– Koud bellen wordt weer leuk na een ‘off-site’ cold calling holiday. Met uw salesteam gaan we prospects en relaties bellen die te lang niks gehoord hebben, of we gaan nieuwe markten openbreken, of gewoon lekker een dagje bellen vanuit een andere, inspirerende omgeving in binnen- of buitenland.
– Samen met uw klant hardop denken tijdens een inspirerend clientseminar. Geen salespitch, maar een verdieping naar het waarom van uw relatie met klanten en/of prospects. Een lunch, een middag of een hele dag, de vorm en tijdstip zijn ondergeschikt aan het doel dat u wilt bereiken: het verhogen van de onderlinge gunfactor met uw klanten en prospects.

Back To Top
Translate »