Skip to content

Werkt bovenstaande knop niet? Ga dan naar : https://crm.zoho.com/portal/DeGunfactor/crm/login.sas

De Gunfactor houdt gegevens over u bij en houdt zich daarbij aan alle onderhavige wetten en regels.

Waarom houden wij uw gegevens bij?

Om te zorgen voor een goede en efficiente bedrijfsvoering.

Wat houden we bij?

(Een deel van) de volgende gegevens kan opgeslagen worden in onze database en is voor iedereen binnen ons bedrijf vanaf een enkel scherm inzichtelijk:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adres
 • Uw werkgegevens en uw taken en verantwoordelijkheden binnen uw bedrijf
 • Uw contactgegevens zoals telefoon, mobiel en e-mail
 • Uw verjaardag, hobby’s en gegevens over uw thuissituatie
 • Telefoon- en gespreksnotities
 • Openstaande actiepunten
 • Hoe vaak u op onze website bent geweest en welke pagina’s u heeft bezocht
 • Welke vragen en klachten u heeft doorgegeven aan ons en de gepresenteerde oplossing
 • Chatverkeer via www.degunfactor.com
 • Alles wat we van Google Analytics meekrijgen over uw surfgedrag op Internet en onze Google Adwords campagnes in het bijzonder
 • Uw Linkedin, Facebook, Twitter en Google+ profielen en wat u daar deelt met ons
 • Door u ingevulde enquetes
 • Indien u geen klant bij ons bent een inschatting van de kans dat u klant wordt en per wanneer en een inschatting van de bij uw bedrijf te verwachten omzet
 • Indien u wel klant bij ons bent de aan u gerichte offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, betalingsherrineringen en betalingen.
 • Indien u leverancier bent de gemaakte afspraken en inkoopfacturen
 • Gegevens over uw bankrelatie, uw gemiddelde betalingstermijn

Deelt u onze gegevens met anderen?

Nee, tenzij dat als onderdeel van het werk noodzakelijk is en u daar toestemming voor geeft, of wanneer het verplicht is voor de wet.

Kan ik mijn gegevens aanpassen, inzien of verwijderen?

Ja. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, dat kan hier: ,https://crm.zoho.com/portal/DeGunfactor/crm/login.sas

U heeft bovendien het recht gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@degunfactor.com en het zal zo snel mogelijk, normaal gesproken dezelfde werkweek, maar in vakantieperiodes maximaal binnen vier weken, uitgevoerd worden.

Hoe zit dat met beveiliging?

De Gunfactor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan uw gegevens uitsluitend digitaal op en maken uitsluitend gebruik van software van ZOHO uitgezonderd Google Analytics. ZOHO is SOC2 en ISO27001 gecertificeerd. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Back To Top
Translate »