skip to Main Content

Cruciale factor bij crowdfunding is de Gunfactor

Op Fast Moving Targets betoogt Blogger Erwin Blom - The Crowds, VPRO, Spin Awards,e.Day van Emerce, Webwereld - dat wie succesvol wil crowdfunden, veel van zichzelf moet geven en laten zien en veelvuldig contact moet onderhouden met zijn achterban. Dat verhoogt je gunfactor en zonder gunfactor geen succes. Zo krijgt het begrip 'gunfactor' meer en meer bekendheid en dat is mooi.…

Continue Reading
Translate »